Artist Talk: "NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC"

“Nội dung” và “Hình thức” là hai phạm trù biện chứng trong nghệ thuật. Đó là hai mặt thống nhất và đều có vị trí quan trọng đối với giá trị của tác phẩm. Bởi chúng đều là cơ sở cho sự tồn tại trong tính hiện thực của một tác phẩm nghệ thuật. Trong đó nội dung qui định hình thức; mặt khác tính chất đa dạng, phong phú và mức độ hoàn thiện hay không hoàn thiện của hình thức lại qui định mức độ hoàn thiện hay không hoàn thiện của nội dung.

Nội dung của tác phẩm nghệ thuật là quan hệ thẩm mỹ của con người với thế giới hiện thực thông qua tư tưởng và chủ đề của tác phẩm nghệ thuật trong quá trình sáng tạo của người nghệ sỹ. Như vậy, những yếu tố cấu thành nội dung của tác phẩm nghệ thuật là tư tưởng và chủ đề.

Còn hình thức là cách thể hiện nội dung, là cái chúng ta có thể nhìn thấy, là là cái vỏ bao chứa nội dung của tác phẩm. Ví dụ trong mỹ thuật thì hình thức là màu sắc, mảng, đậm/nhạt, ít/nhiều, bố cục.. Cái khác nhau giữa người nghệ sĩ chính là ở hình thức. Cùng một nội dung, cùng một đề tài nhưng mỗi người lại có một cách triển khai khác nhau, hình thức là nơi in đậm cá tính, sự tìm tòi, phong cách riêng biệt của từng nghệ sĩ. 

Từ 10h30 đến 12h00 ngày 5/5/2018, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) tổ chức Artist Talk: “Nội dung và Hình thức”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển lãm “Bóng & Hình” của họa sĩ Lê Thiết Cương đang diễn ra từ 27/4 đến 20/5/2018 tại VCCA. Chương trình có sự tham dự của các diễn giả: Họa sĩ Lê Thiết Cương, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều chuyên gia, nhà phê bình, văn nghệ sĩ.

Chương trình mở cửa tự do cho báo chí và công chúng, diễn ra tại khu vực sky-dorm của VCCA, ở giữa hai triển lãm: “bút Lực” của họa sĩ Phạm Lực và “Bóng & Hình” của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Có thể bạn quan tâm